به گزارش رادیو دانشگاه گلرنگ ، ثبت نام سومین دوره ی مجازی MBA ,DBA در دانشگاه گلرنگ آغاز شد  .
قابل ذکر است که امکان معرفی به منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ در این دوره قابل انجام بوده ونیز 15 درصد تخفیف برای دوستانی که تا آخر هفته ثبت نام کنند در نظر گرفته شده است .

شرایط پرداخت شهریه به صورت اقساطی امکان پذیر بوده ودر صورت پرداخت نقدی افراد میتوانند از 20 درصد تخفیف دانشگاه بهره مند شوند ونیز 10 درصد تخفیف برای پرسنل گروه وشرکتهای تابعه از مزایای ثبت نام این دوره میباشد .