رادیو دانشگاه گلرنگ - پاسخ به برخی سوالات مربوط به ثبت نام در دانشگاه گلرنگ