در حال حاضر سطح فرهنگ ایمنی در میان کلیه اقشار جامعه به ویژه در سطوح کارگری و کارفرمایی نامطلوب ارزیابی می شود و شاهد این امر آمار موجود در زمینه حوادث ناشی از کار به وقوع پیوسته به دلیل اعمال و رفتار ناایمن کارگران  می باشد .

لذا به منظور بهبود شرایط موجود نیازمند افرادی متخصص در زمینه ایمنی با تحصیلات دانشگاهی می باشیم.

رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی با این هدف در دانشگاه گلرنگ ایجاد شده است.  در ادامه برای آشنایی بیشتر با این رشته با" رادیو دانشگاه گلرنگ " همراه باشید .

هدف از طراحی و تدوین دوره کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ایمنی و حفاظت کار می باشد که علاوه بر برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی، وظیفه ارتقای سطح ایمنی کارگاه های مشمول را به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار را بر عهده گیرد .

دانشجویان طی این دوره دانش و مهارت امور ایمنی در واحدهای صنعتی متناسب با نوع فعالیت آنها را فرا گرفته و می توانند به عنوان مسئول ایمنی در کارگاه های مشمول فعالیت نمایند.

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی عبارتند از :

- شناسایی کانون های خطر در کارگاه

- همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های ایمنی

- همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی

- همکاری در اجرای بازرسی های منظم دوره ای از کارگاه

- نظارت بر رعایت استانداردها و دستورالعمل های ایمنی

- جمع آوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار

- توجیه و آشناسازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشتی در محیط کار

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیلان کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی:

- مسئول ایمنی در کلیه کارگاه های مشمول قانون کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

چنانچه علاقه مند به ادامه تحصیل در " رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی" میباشید ، دانشگاه گلرنگ بهترین انتخاب شماست .