بازاریابی یا مارکتینگ (Marketing) به عنوان فرایندی مدیریتی ـ اجتماعی تعریف می شود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام میکنند.

تعریف لغت نامه‌ای بازاریابی عبارت است از«فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان.»به بیان دیگر، بازاریابی شامل درک خواسته‌های مشتری و تطابق محصولات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرایند سودآوری برای شرکت است. بازاریابی موفق مستلزم برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصول مطلع است، از این رو موجب سفارش‌های آینده می‌شود. بازاریابی، فرایندی است که بین تواناییهای شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند.

در ادامه با رادیو دانشگاه گلرنگ همراه باشید تا با رشته کاردانی حرفه ای بازاریابی در دانشکاه گلرنگ بیشتر آشنا شوید .

 *هدف :

هدف از برگزاری دوره کاردانی حرفه ای بازاریابی تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمدی است که بتواند قسمتی از نیازهای هرم شخصی شخص سازمان شرکت را در بخش تکنیکی تامین کند تا کمبود نیاز های کشور در این زمینه جبران شود.

   *ضرورت و اهمیت

تحقق اهداف فوق و تکمیل فرایند زنجیره تامین از طریق برنامه ریزی خاص این دوره و گذراندن دروس نظری و مهارتی امکان پذیر خواهد بود.

     * قابلیت ها و مهارت های فارغ التحصیلان:

توانایی برقراری ارتباط مفید و موثر با مشتریان،تامین کنندگان ،تولید کنندگان،توزیع کنندگان و گروه های ذی نفع

توانایی شناسایی مزیت ها ،ضعف ها و ویژگیهای واحد صنفی خود و رقبا و آشنایی با فرصت و تهدیدهای محیطی

توانایی انتخاب ابزارها و روشهای تبلیغات متناسب با شرایط بازارهای هدف

مشاغل قابل احراز:

سرپرست بازار یابی

سرپرست فروش

متصدی فروش

متصدی خدمات مشتری

بازار یاب کالا و خدمات