رادیو دانشگاه گلرنگ - دانشگاه گلرنگ ومدرسه بازرگانی گلرنگ با هدف بالا بردن سطح علمی ومهارتی مدیران ارشد ، معاونت ها وقائم مقام مالی ، مدیران عامل شرکت ها وکمک به تحقق این امر ، دوره ی آنلاین      DBA CFO را برای اولین بار اجرا میکند .

زمان برگزاری این دوره تیرماه 1400 میباشد .