رادیو دانشگاه گلرنگ - جایزه گیاهان دارویی در دانشگاه گلرنگ رویدادی است که با هدف  شناسایی تمام مراکزی  که هر نوع تولید خاص و تکنولوژی محور نوین گیاهان دارویی را انجام می‌دهند و در این زمینه فعال هستند ، برگزار میگردد .


نحوه برگزاری رویداد
در این رویداد سوالی با چند ویژگی خاص طرح  و جوایز ارزنده ای نیز به بهترین طرح ارائه شده که ترجیحاً عملیاتی نیز شده باشد و به تایید طرح توسط داوران نیز رسیده باشد ،  اهدا خواهد شد .


سوال رویداد


چگونه می توان گیاهان دارویی را به تولید انبوه رساند به نحوی که روش استفاده شده :

- تکنولوژی محور باشد .
- خاص باشد .
- از روشهای سنتی که امروزه استفاده می‌شود نباشد .
- در تمام فصول گیاهان دارویی را با همان کیفیت و کوالیتی یکسان بتوان برداشت کرد .

- روش مورد نظر توجیه پذیری اقتصادی داشته باشد و وابسته به آب و هوا نباشد و بتوان از گیاه تولید شده بهترین استفاده را نمود.

قابل ذکر است که تاریخ برگزاری این رویداد ، اواخر آذرماه خواهد بود .