رادیو دانشگاه گلرنگ - دانشگاه گلرنگ ، با توجه به لزوم توسعه وترویج کارآفرینی استارت آپی در کشور ،  اولین   دوره ی جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی ، بنیانگذار فقید گروه صنعتی گلرنگ را در دانشگاه گلرنگ برگزارنمود و فراخوان  ثبت نام دومین دوره جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی نیز آغاز گردیده است . 

در همین راستا وبه جهت انجام تمهیدات لازم جهت این رویداد ارزشمند ،  آقای مهندس عظیمیان مدیرعامل کارخانه نوآوری آزادی ( معاونت ریاست جمهوری ) و آقای مهندس فیروزی قائم مقام ایشان یکشنبه مورخ 1400/08/23 از دانشگاه گلرنگ بازدید نموده و به طور کامل در جریان فعالیت ها واقدامات استارت آپی دانشگاه گلرنگ به خصوص برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای دومین دوره جایزه استارت اپی استاد محمد کریم فضلی قرار گرفتند.

از جمله توافقات این جلسه آن بود که مقررشد دانشگاه گلرنگ با همکاری کارخانه نوآوری آزادی دومین دوره جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی را که قرار است در تاریخ 1400/02/07 هم زمان با سالروز تولد ایشان برگزار گردد ، برنامه ریزی و اجراء نمایند .

ضمنا مقررشد طرفین در حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، فضای کار اشتراکی ، شتابدهی استارت آپی ، ارزشگذاری استارت آپی و توسعه کسب وکارهای استارت آپی همکاری نمایند .

دراین جلسه ، آمادگی دانشگاه گلرنگ در خصوص سرمایه گذاری بر روی کسب وکارهای استارت آپی به اطلاع مسئولین کارخانه نوآوری آزادی رسانیده و مقررشد دراین خصوص یک کار گروه مشترک تشکیل گردد .