در دوسال اخیر وهمزمان با شیوع ویروس کرونا ، فضای کسب وکارها دچار تحولات بسیاری شده است .یکی از بزرگترین تحولات ، تغییر دائقه ی خرید مشتریان بوده است .

پیش از شیوع کرونا ، فروش آنلاین به عنوان یکی از کانالهای فرعی فروش در نظر گرفته می شد اما در دوسال گذشته وبا شدت گرفتن ابتلا به کرونا ، این سبک از خرید با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده است .

اگر چه که در سال های اخیر آموزش های بسیاری در حوزه فروش آنلاین ارائه شده است لیکن عدم وجود یک دوره جامع وکامل در این حوزه دانشگاه گلرنگ را برآن داشت تا اولین دوره MBA فروش آنلاین را در کالج فروش دانشگاه گلرنگ برگزار نماید .

این دوره که در واقع تلفیقی از بازاریابی وفروش آنلاین است میکوشد تا ابتدا افراد را با مهارت های بازاریابی وفروش آنلاین آشنا کند ودر ادامه به استراتژی ها ، روش ها وتحلیل فروش آنلاین می پردازد .

با شرکت در این دوره علاوه بر تسلط برمفاهیم فروش آنلاین با کلیات بازاریابی آنلاین نیز آشنا می شوید ومی توانید یک کسب وکار فروش آنلاین را طراحی ، راه اندازی وهدایت نمایید .

  • شروع: شنبه ۲۶ تیر ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۲۹ اسفند ساعت ۱۹:۰۰