رادیو دانشگاه گلرنگ –" وبینار معرفی 10 ویژگی قاتلان فروش " با رویکرد معرفی نابود کنندگان ونجات دهندگان فروش ، با همکاری کالج فروش گلرنگ ودبیرخانه جایزه ملی فروشندگان برتر ایران در دانشگاه گلرنگ برگزار میشود .

قابل ذکر میباشد که از مزایای شرکت در این دوره ، ارائه گواهینامه شرکت در دوره وحضور در رویدادجایزه ملی فروشندگان برتر ایران است .
زمان برگزاری دوره چهارشنبه 1400/3/19 از ساعت 19 الی 21 میباشد .