• آشنایی با جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی:
    دانشگاه گلرنگ ، با توجه به لزوم توسعه وترویج کارآفرینی استارت آپی در کشور به عنوان مهم ترین رویکرد خودکفایی اقتصادی وصنعتی در کشور ، وبا  توجه به رسالت کارآفرینی و توسعه ی کسب وکار خود ، در نظردارد اولین دوره ی جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی ، بنیانگذار فقید گروه صنعتی گلرنگ را در اردیبهشت سال 1400(به شرط بر طرف شدن محدودیت های ناشی از بیماری کرونا ) برگزار نماید .

به همین خاطر ، از همه ی کارآفرینان و شرکت ها  به صورت حقیقی وحقوقی در  خواست می شود ، ضمن تکمیل فرم اولیه ثبت نام که دراین سایت بازگذاری شده  است ، آمادگی خود را برای شرکت دراین برنامه اعلام نمایند .

  • مدل ارزیابی متقاضیان:

این جایزه ، در دومدل وساختار حقیقی و حقوقی  تنظیم شده و کارآفرینان محترم براساس نوع درخواست خود  براساس مدل حقیقی یا  حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته و افراد وشرکت های برتردر مراسمی با حضور  مدیرعامل محترم  و معاونین محترم گروه صنعتی گلرنگ  ، مورد تشویق قرار  گرفته وتندیس کارآفرین برتر به همراه جوایز ارزشمند به ایشان اهداء خواهد  شد  .

دانشگاه گلرنگ ، ضمن پاسداشت نام وخاطره ی استاد محمد کریم فضلی ،  امیدوار است این حرکت ملی  آغاز بر توسعه ی کسب وکارهای ایرانی باشد .

ارزیابی متقاضیان دریافت این جایزه استارت آپی در دو گروه متقاضیان حقیقی و حقوقی انجام می شود . 

همه ی ارزیابی ها براساس مدل ویژه کارآفرینان شرکتی و کارآفرینان حقیقی  انجام  و در هر سه حوزه صنعت ، خدمات وکشاورزی ،  کارآفرینان حقیقی و یا  حقوقی برتر در سه گروه اول -دوم و سوم معرفی وانتخاب خواهند شد .

کلیه ارزیابی ها ، توسط ارزیابان مستقل که به انتخاب  دانشگاه گلرنگ گزینش شده اند ، زیر نظر هیات اجرایی برنامه انجام ونتیجه  آن به متقاضیان اعلام می شود . 

  • امتیازات شرکت در این جایزه:

افراد حقیقی و حقوقی شرکت کننده دراین دوره مشمول امتیازات مستقیم وغیر مستقیم برنامه قرار خواهند گرفت :

الف- امتیازات مستقیم 

مهم ترین امتیاز مستقیم این برنامه دریافت تندیس وجایزه ارزشمندی است که از طرف گروه صنعتی گلرنگ وتوسط آقای دکتر مهدی فضلی  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ به افراد شرکت کننده اهداء می شود .

ب- امتیازات غیر مستقیم 

امتیازات غیر مستقیم این برنامه عبارتست از :

– شناخته شدن به عنوان یک کارآفرین برتر در سطح ملی

– امکان شبکه سازی در مجموعه شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ

– امکان جذب سرمایه گذار در کسب وکارها و ایده های مرتبط

– معرفی افراد حقیقی وحقوقی شرکت کننده دراین برنامه به شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ

لینک ثبت نام در دوره : https://evnd.co/IfqCh

  • جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره های دانشگاه داخلی 107 تماس حاصل نمائید.