رادیو دانشگاه گلرنگ - به باور روان شناسان و جامعه شناسان، بازی و اسباب بازی که عمیقاً با زندگی کودکان و نوجوانان پیوند خورده است، در روحیه و تکوین شخصیت آنان، اثر عمیقی بر جای می گذارد و باعث می شود که کودکان از طریق آشنایی با الگوها و هنجارهای جامعة خویش و درونی سازی ارزش های آن در راستای اجتماعی شدن، گام بردارند.

بازی کردن فقط مختص کودکان نمیباشد و در دنیای امروزی در میان بزرگسالان نه تنها بازی بسیار محبوب شده است بلکه  برخی از افراد به عنوان شغل این فعالیت را انتخاب میکنند.

دانشگاه گلرنگ با هدف شناسایی بازیگران اکوسیستم بازی های رایانه ای در ایران و ایجاد اکوسیستم بازی های رایانه ای ایران این همایش را برگزار مینماید.

آنچه در این رویداد رخ خواهد داد :

دانشگاه گلرنگ ، در این رویداد در پی آن است تا روندها و آینده بازی های رایانه ای را مورد برسی قرارداده و در این زمینه اطلاعات آینده پژوهانه را در اختیار شما قرار دهد .
قابل ذکر است که ،اگر مشکل کرونا حل شود ، این برنامه به صورت حضوری برگزار خواهد شد و در غیر اینصورت برنامه به صورت مجازی برگزار می شود
تاریخ برگزاری دوره :

  • شروع: جمعه ۲۸ آبان ساعت ۱۰:۰۰
  • پایان: جمعه ۲۸ آبان ساعت ۱۹:۰۰