رادیو دانشگاه گلرنگ - شواهد متعدد حاکی از آن است که علیرغم تعداد کثیر اختراعات و ابتکارات، تنها درصد اندکی از آنها تجـاري شـده و بـه ایجـاد کارآفرینی و رفاه عمومی منجر شده اند.

بر این اساس،دانشگاه گلرنگ در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف حمایت از اختراعات -ابتکارات و استارت آپ ها بخصوص در مراکز علمی کاربردی  سطح کشور  فعالیت خود را آغاز نموده است.

دانشگاه گلرنگ در تلاش است  از طریق ایجاد و شبکه سازی بین کسب وکارهای ملی و بین المللی ،  استعدادهای جوان کشور را جهت حضور در عرصه های ملی و بین المللی کارآفرینی و کسب وکار پرورش داده و به عنوان یک دانشگاه کارآفرین ، در ایجاد، مدیریت و راهبری کسب وکارهای پیشرو و موفق استارت آپی و دانش بنیان شاخص و متمایز باشد. 

از این رو دانشگاه گلرنگ با شعار اولین حامی تجاری سازی اختراعات - ابتکارات و استارت آپ های مراکز علمی کاربردی  با همکاری واحد نوآوری ؛ فناوری و تجاری سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به برگزاری اولین همایش تجاری سازی اختراعات -ابتکارات و استارت آپ های مراکز علمی کاربردی را در قرن نو مینماید.

از صاحبین اختراعات - ابتکارات و استارت آپ ها در مراکز علمی کاربردی کل کشور دعوت به عمل می آید جهت تجاری سازی اختراع -ابتکار و یا استارت آپ خود فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.

هدف از برگزاری همایش

با توجه به اینکه در مرکز علمی کاربردی گلرنگ واحد تجاری سازی مشغول به فعالیت می باشد و با توجه به اینکه مرکز گلرنگ زیر نظر شرکت بزرگ گلرنگ مشغول به فعالیت می باشد ؛ با توجه به توسعه و گسترش سریع فعالیتهای شرکت در همه بخشها  -این همایش به منظور شناسایی اختراعات و ابتکارات و استارت آپ هایی که قابلیت تجاری سازی را دارند ایجاد شده است تا به شرکتهای مجموعه معرفی و حمایت صورت پذیرد.

محورهای همایش عبارتند از :

بخش صنعت
بخش کشاورزی
بخش خدمات
بخش شرکت‌های کوچک و متوسط
بخش پزشکی
بخش بسته بندی
بخش انرژی های نو
بخش تکنولوژی های با فناوری بالا
بخش دیجیتال مارکتینگ
بخش گجت ها
بخش گیاهان دارویی
بخش کارآفرینی
بخش مدیریت
بخش کسب و کارهای نوین
بخش تجارت

قابل ذکر است که ،این همایش به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری همایش :روز دوشنبه پانزدهم آذر ماه 1400