رادیو دانشگاه گلرنگ -نیل پتل (Neil Patel) دیجیتال مارکتر معروف که به گفته مجله فوربز جزء ۱۰ دیجیتال مارکتر برتر دنیاست، معتقد است :

«دیجیتال مارکتینگ به هرگونه‌­ای از بازاریابی محصولات و خدمات می­‌گویند که از طریق دستگاه‌­های الکترونیکی انجام می‌­شود».

طبق این تعریف، دیجیتال مارکتینگ مفهوم نسبتاً جدیدی نیست، بلکه اولین بازاریابی دیجیتال صورت گرفته در دنیا مربوط می‌­شود به بیش از ۱۰۰ سال پیش. رادیو سال ۱۸۹۶ اختراع شده است. ۱۰ سال زمان برد تا رادیو به محصولی عمومی تبدیل شود و اکثر مردم آن را تهیه کنند و از آن­جا بود که به فکر تبلیغات نیز افتادند. اولین تبلیغات مربوط بود به یک اجرای اُپرا که بعد از پخش آن فوراً بلیط‌­های آن اجرا فروخته شد و این شد روز تولد دیجیتال مارکتینگ.


 اصطلاح دیجیتال مارکتینگ به مجموعه فعالیت‌هایی که در راستای تبلیغ محصولات یا خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می‌گیرد  گفته می‌شود . در واقع تمام فعالیت‌هایی که به منظور برندینگ و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت انجام می‌شود، دیجیتال مارکتینگ محسوب می‌شود.

دیجیتال مارکتینگ در مقایسه با بازاریابی سنتی مزایای غیرقابل انکاری دارد که استفاده از آن را به یک امر ضروری تبدیل نموده است .

دیجیتال مارکتینگ با کمک ابزارهایش، مجموعه شما رو به سادگی در دسترس مخاطبان میگذارد . دیجیتال مارکتینگ در مقایسه با روش‌های سنتی هزینه کمتری داشته وبه راحتی میتوان میزان موفقیت را با توجه به امکانات متنوعی که در اختیار شما میگذارد سنجید .
پس لطفا : دیجیتال مارکتینگ را دست کم نگیرید!