رادیو دانشگاه گلرنگ - دوره کاردانی شیمی شوینده ها , آرایشی و بهداشتی دوره ای است که بر اساس نیاز کشور تدوین شده است و هدف این دوره ,تربیت نیروی انسانی به منظور راهبری مطلوب و انجام کار در آزمایشگاه های شیمی صنایع شوینده ,آرایشی و بهداشتی در حین ساخت و برای محصول نهایی میباشد.

فارغ التحصیلان این دوره با توجه به توانایی های کسب شده خواهند توانست اقدامات عملی را در جهت بهبود مستمر تولید محصولات با استفاده از دانش تخصصی ,تکنیک های نوین و بهره برداری از منابع و شبکه های اطلااتی مرتبط انجام دهند.

ضرورت و اهمیت :

بر کسی پوشیده نیست که نیاز جوامع به فرآورده های بهداشتی روز به روز در حال افزایش است و در این بین به کارگیری نیرو های متخصص به منظور استفاده از دانش و فناوری های نوین در تولید این محصولات جایگاه ویژه ای یافته است.اما به جرات میتوان گفت اکثر نیروهای فعال در صنایع تولید محصولات آرایشی و بهداشتی  از دانش فنی و آگاهی لازم در خصوص تولید این محصولات بهره مند نیستند و این موضوع اغلب سبب بروز خطاهای معناداری در فرایند تولید می گردد.از این رو میتوان با برنامه ریزی در جهت تربیت نیروی متخصص ,محصولات بهداشتی را با سطح بالایی از اطمینان در اختیار جامعه قرار داد.

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان

 -شناخت ترکیبات مهم ساختاری مواد شوینده،آرایشی و بهداشتی و واکنش های مربوط به آنها،و بررسی کمی و کیفی آنها
- انجام آزمایشات و استفاده از راهکارهای علمی بمنظور کاهش خطا و افزایش دقت آزمایشات
- نحوه بازرسی و نمو نه برداری از انبارها و محموله های مواد اولیه،نحوه آماده سازی نمونه ها برای انجام آزمایشات و نحوه نگهداری صحیح نمونه ها در آزمایشگاه
- شناخت و بکارگیری اصول ایمنی شغلی در آزمایشگاه
- آشنایی با استانداردهای رایج در آزمایشگاههای مواد شوینده،آرایشی و بهداشتی
- قابلیت و توانایی آشنایی با اصول کارگروهی در آزمایشگاه
-توانایی انجام آزمایشهای مربوط به شیمی عمومی،شیمی تجزیه،شیمی آلی
- انجام آزمایشهای مختلف با استفاده از دستگاه های مدرن در گرایشهای مختلف صنایع مواد شوینده،آرایشی و بهداشتی

مشاغل قابل احراز:

  - کمک کارشناس در امور تحقیقاتی محققین در آزمایشگاههای گرایش های ذیربط
چنانچه قصد ادامه تحصیل در رشته " کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی (شوینده ها ،آرایشی و بهداشتی) " را دارید ، ما دانشگاه گلرنگ را به شما پیشنهاد میکنیم .