رادیو دانشگاه گلرنگ -  دانشگاه گلرنگ ، با هدف معرفی شرکت ها ، افراد  واستارت آپ های فعال در حوز ه ی دیجیتال مارکتینگ به کارآفرینان وشرکت ها"  دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ " را برگزار میکند. هر شرکتی با توجه به شرایط و موقعیت خود، دلایلی برای استفاده از دیجیتال  مارکتینگ دارد.اما موضوعی که مشخص است، این است که همه آن‌ها به دنبال جذب  مخاطبان بیشتر هستند و علاقه دارند تا از استراتژی‌های دیجیتال مارکتینگ  برای این کار بهره ببرند چرا که در دنیای امروز، اینترنت و هرآنچه که در آن  صورت می‌گیرد، از جمله بازاریابی اینترنتی و دیجیتال، نسبت به روش‌های  سنتی دارای برتری نسبی هستند.