رادیو دانشگاه گلرنگ -نیل پتل (Neil Patel) دیجیتال مارکتر معروف که به  گفته مجله فوربز جزء ۱۰ دیجیتال مارکتر برتر دنیاست، معتقد است : «دیجیتال مارکتینگ به هرگونه‌­ای از بازاریابی محصولات و خدمات می­‌گویند  که از طریق دستگاه‌­های الکترونیکی انجام می‌­شود». طبق این تعریف، دیجیتال مارکتینگ مفهوم نسبتاً جدیدی نیست، بلکه اولین  بازاریابی دیجیتال صورت گرفته در دنیا مربوط می‌­شود به بیش از ۱۰۰ سال  پیش. رادیو سال ۱۸۹۶ اختراع شده است. ۱۰ سال زمان برد تا رادیو به محصولی  عمومی تبدیل شود و اکثر مردم آن را تهیه کنند و از آن­جا بود که به فکر  تبلیغات نیز افتادند. اولین تبلیغات مربوط بود به یک اجرای اُپرا که بعد از  پخش آن فوراً بلیط‌­های آن اجرا فروخته شد و این شد روز تولد دیجیتال  مارکتینگ.