رادیو دانشگاه گلرنگ -امروزه تب راه اندازی استارت آپ ها بسیار داغ است.  بسیاری به این فکر میکنند که از شر شغل های از ساعت ۹ تا ۵ خلاص شده ، یک  استارت آپ موفق را راه اندازی کرده و از این طریق کسب درآمد کنند و در عین  حال رییس خودشان باشند .شاید شما هم جزء این گروه باشید ، ایده های خلاقانه  ای در ذهن دارید و با تکیه بر آن ایده های جالب، تمایل دارید ، یک استارت  آپ موفق را راه اندازی کرده، از این طریق کسب درآمد کنید وخلاصه استارت آپی  شوید ، پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید .