رادیو دانشگاه گلرنگ - روش حضوری به قتل رسید!
به گزارش رسیده امروز جسد بی جان فروش حضوری در یکی از مراکز خرید تهران رؤیت شد.
طبق اخبار واصله، نامبرده تا ۱۷ ماه پیش از سلامت کامل برخوردار بود اما در مواجهه با ویروس کرونا نتوانست طاقت بیاورد.
گفتنی است در وصیت نامه مرحوم قید شده است که تمامی اموال و درآمدهای او به برادر کوچکش فروش آنلاین خواهد رسید.

فروش حضوری به روزهای پایان خود نزدیک می‌شود. اگرچه که پس از کرونا همچنان فروش حضوری وجود خواهد داشت اما مطمئناً دیگر مثل قبل نخواهد بود.

در ا سال و نیم اخیر و با شیوع این ویروس، کسب و کارهای زیادی با مشکلات عدیده مواجه شدند امّا بدون شک بیشترین آسیب نصیب فروشندگان و صاحبان کسب و کار فروش حضوری شد. در این بین، تغییر فرهنگ خرید مردم و همچنین آسانی و در دسترس بودن فروش آنلاین باعث شده است تا افراد، به فروش آنلاین اقبال بیشتری نشان بدهند.

اگر در پی آشنایی با فروش آنلاین و یافتن فرصت‌های بکر این حوزه هستید این وبینار را از دست ندهید!
تاریخ برگزاری وبینار : چهارشنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰