رادیو دانشگاه گلرنگ -  مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ به منظور اشاعه فرهنک کتاب و کتاب خوانی و تقویت کتابخانه های حقیقی و حقوقی و به منظور قدردانی از زحمات نویسندگان و مولفان و در راستای ماموریت و رسالت های مرکز در نظر دارد کتاب های تالیف شده همکاران و اساتید گرانقدر را مورد حمایت قرار دهد.

از این رو از کلیه عزیزانی دارای کتاب میباشند و نیاز به حمایت جهت چاپ را دارند درخواست میشود فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.

نحوه حمایت از چاپ کتاب

پس از ثبت درخواست متقاضی در سامانه ؛ محتوای کتاب جهت ارزیابی در اختیار ارزیابان مورد تایید دانشگاه گلرنگ قرارمیگیرد.و در صورت تایید و توافق با مولف یا مترجم دانشگاه از کتاب حمایت خواهد نمود.در غیر اینصورت دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به حمایت ندارد.

  • شروع: دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۱۹:۰۰