رادیو دانشگاه گلرنگ - دوره MBA فروش آنلاین ، یکی از دوره های کاربردی وجذاب دانشگاه گلرنگ میباشد ، آقای مولایی ، مسئول کالج فروش دانشگاه گلرنگ در این باره توضیحات مفصلی ارائه نمودند که در ادامه میتوانید آن را بخوانید .
ما در کالج فروش تمرکزمان بردوره هایی است که بتوانند روی فروش ما موثر باشند ،  منشأ اثر بوده وموجب تغییرات بزرگی شوند ونیز کاربردی باشند .
یکی از بهترین دوره هایی که در تدارک ثبت نام وآغاز آن هستیم ،  دوره MBA فروش آنلاین است .

دانشگاه گلرنگ برای اولین بار این دوره را در کشور برگزار میکند وبه عبارتی دوستانی که در این دوره شرکت میکنند ، اولین کسانی هستند که یک مدرک در سطح  MBA در حوزه فروش آنلاین دریافت میکنند .
کرونا ومسائل به وجود آمده در این دوره باعث شد تا کسب وکارهای حضوری به شدت آسیب ببینند وسیستم های فروشی که مبتنی بر فروش حضوری بودند با مشکلات فراوانی مواجه شوند وقطع به یقین ، راهکاری که جهت واکسینه شدن در برابر چنین مسائلی وجود دارد " فروش آنلاین " است .

" فروش آنلاین " شما را از ویزیت مشتری بی نیاز میکند .
" فروش آنلاین " 24 ساعته است .
" فروش آنلاین " وابسته به کرونا وسایر مسائل نیست .
" فروش آنلاین " مشکلات وسختیهای منابع انسانی را ندارد .
" فروش آنلاین " راهکار عبور از مسائلی مانند کروناست .
" فروش آنلاین " سختیها ومشکلات اجاره ی ملک وهزینه های پرسنل را ندارد .

تحقیقات دانشمندان نشان داده که تا 50 سال آینده ف فروش حضوری به این شکل بی معناست .
وچنانچه در این فرصت طلایی " فروش آنلاین " را یاد بگیرید ، قطعا بر روی آینده خود وفرزندانتان تأثیر گذار خواهد بود .
شاید برای شما جالب باشد که بدانید یکی از مباحثی که در این دوره طرح خواهد شد " بحث فروش در شبکه های مجازی " است که بسیار مفید وکاربردی است .
وآقای مولایی ، مسئول کالج فروش دانشگاه گلرنگ چنین ادامه داد :
اگر به فکر خودتان ، آینده تان هستید ، من از شما دعوت میکنم ، همین امروز نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام کنید  تا انشالله بتوانیم مبانی ساخت یک کسب وکار فروش آنلاین را به شما آموزش دهیم وبه امید خدا بتوانیم کاری کنیم تا هریک از شما عزیزان ، صاحب یک کسب وکار ثروت ساز آنلاین باشید .