رادیو دانشگاه گلرنگ - اولین دوره جایزه استارتاپی استاد محمد کریم فضلی در دانشگاه گلرنگ برگزار شد.
این جایزه که با هدف شناخت پتانسیل های موجود در بازار و همچنین حمایت از کسب و کارهای استارتاپی صورت گرفت، بنام و یاد استاد محمدکریم فضلی، برگزار گردید.

مراسم اختتامیه این دوره  ساعت 17  روز یکشنبه 17 مردادماه ، به صورت لایو در صفحه اینستاگرام دانشگاه گلرنگ قابل مشاهده میباشد .