ارائه بازخورد در زمان مناسب

بازخورد‌های مناسب گامی اساسی در افزایش بهره‌وری کارکنان (توصیه‌هایی برای مدیران )

/post-111

یکی از عوامل موثر در افزایش بهره وری، استخدام و حفظ کارکنانی است که بیشترین بازدهی را برای سازمان شما دارند. مدیران شرکت و مدیریت منابع انسانی بهتر است کارمندانی را که کارآمد، خلاق و دارای قدرت یادگیری بالایی هستند، استخدام کنند. بعد از آن با مدیریت و رهبری صحیح، برنامه ریزی استراتژیک، تعیین اهداف کسب وکار و برقراری رضایت شغلی به افزایش بهره وری کارکنان در سازمان بپردازید.