افزایش فروش با درخواست های کوچک

افزایش فروش با درخواست‌های کوچک

/post-112

وقتی افراد با درخواست بسیار منطقی و کوچکی از طرف ما مواجه می‌شوند، احتمال قبول درخواست بزرگ‌تر بعدی افزایش می‌یابد! از این روش می‌توانیم برای افزایش فروش استفاده کنیم