انیشتین

ویژگی های کمتر شناخته شده ی آدم‌های باهوش

/post-105

هوش همیشه یک ویژگی انسانی بسیار محبوب و برگزیده تلقی شده‌است. زمانی که در مورد ویژگی افراد باهوش فکر می‌کنیم، می‌دانیم که غالب آنها پول بیش‌تری به‌دست می‌آورند، در درس و دانشگاه موفق هستند، و روبرو شدن با چالش‌های زندگی برای‌شان آسان‌تر است. اما آدم‌های باهوش برخی خصیصه‌های کمتر شناخته شده نیز دارند که در نوع خودشان بی‌نظیر هستند. ما در این نوشتار به همان ویژگی‌های متفاوت خواهیم پرداخت.