با فلج تحلیلی په کنیم

فلج تحلیلی وراههای مقابله با آن

/post-108

فلج تحلیلی (به انگلیسی: Analysis paralysis) به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می‌شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می‌انجامد. احتمالاً افرادی را دیده‌ایم که برای تصمیم‌گیری‌های ساده و روتین زمان بیش از حد نیاز دارند این افراد درگیر این مسئله هستند. تصمیم‌گیری کاری سخت و طاقت فرسا است.