بهترین زمان کسب وکار

شناخت بهترین زمان ممکن برای راه اندازی کسب وکاری موفق

/post-62

سؤالات بسیاری هست که قبل از شروع کارتان باید از خود بپرسید و جواب‌هایش را پیدا کنید. برخی از این پرسش‌ها ناظر به ویژگی‌های درونی شماست و بعضی دیگر درباره محیطی است که قرار است در آن فعالیت کنید.سؤالاتی که باید از خودمان بپرسیم و در یافتن پاسخ آنها با خودمان صادق باشیم.