تغییر عادات

چگونه یک کار را به عادت در زندگی تبدیل کنیم؟

/post-176

برای ایجاد یک عادت جدید و این که بتوانیم رفتار های خود را به عادت روزانه تبدیل کنیم نیاز به برنامه ریزی داریم.
مدت زمانی طول می کشد تا یک کار به عادتی جدید تبدیل شود. این زمان می تواند از یک ثانیه تا چند سال هم باشد.‌