تمرکز

راهکارهای کاربردی برای افزایش تمرکز در محیط کار

/post-178

گم‌شدن در روزمرگی‌ها آسان است. برای همه ما تا به حال پیش آمده که بدون تمرکز، صرفا رویدادها را دنبال کرده‌ایم و بدون توجه، نسبت به آنها واکنش نشان داده‌ایم، بی‌آنکه بدانیم دقیقا داریم چه می‌کنیم. همین حالت است که ما را با احساس ناخوشایند سردرگمی و شلوغی مواجه می‌کند. چطور می‌توانیم با این حالت‌ها مقابله کنیم؟


روش های ساده کاربردی برای افزایش هشیاری و تمرکز هنگام کار

/post-87

هشیارترشدن و تمرکز بیشتر در هنگام کار یعنی هنگام بروز رویدادهای مختلف، قدمی به عقب برداریم و به‌جای واکنش نشان‌دادن کورکورانه، آنها را تحلیل کنیم. هشیاری یعنی زود واکنش نشان ندهیم و در عوض، تأمل کنیم و با درنظر‌گرفتن اوضاع عمل کنیم.