تولید و محتوا

دوره های تربیت اینفلوئنسر دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه صنعتی گلرنگ

/post-5

با گستردگی روزافزون شبکه های مجازی، شاهد ظهور پدیده ای به نام اینفلوئنسرها هستیم. اما اینفلوئنسرها چه کسانی هستند و چه کاری انجام می دهند؟