جشنواره

اولین دوره جایزه استارتاپی استاد محمد کریم فضلی در دانشگاه گلرنگ برگزار شد.

/post-76

اولین دوره جایزه استارتاپی استاد محمد کریم فضلی در دانشگاه گلرنگ برگزار شد.