حافظه

آشنایی با منحنی فراموشی و کاربرد آن در یادگیری

/post-165

منحنی فراموشی، کاهش توانایی به‌یادآوری حافظهٔ انسان در طول زمان، و نحوهٔ فراموشی اطلاعات زمانی که کوششی برای حفظ آن نشود را نمایش می‌دهد.