دوره آموزشی

دوره آموزشی MBA فروش آنلاین از نگاه مسئول کالج فروش دانشگاه گلرنگ

/post-61

ما در کالج فروش تمرکزمان بردوره هایی است که بتوانند روی فروش ما موثر باشند ،  منشأ اثر بوده وموجب تغییرات بزرگی شوند ونیز کاربردی باشند .یکی از بهترین دوره هایی که در تدارک ثبت نام وآغاز آن هستیم ،  دوره MBA فروش آنلاین است .