دورکاری

کسب وکارها چگونه میتوانند بعد از کرونا به دورکاری ادامه دهند ؟

/post-192

ویروس کرونا بندهای عادت ذهن و دست ما را باز کرد و مجبورم شدیم به‌شیوه‌ای متفاوت کار کنیم؛ از این رو باعث تغییر ساختار سازمان‌ها و نگرش ما به کارکردن نیز شده است.


شباهتها و تفاوت های دورکاری و فریلنسینگ (فریلنسری) چیست ؟

/post-179

دورکاری یا فریلنسری نسبت به کارمندی مزایای زیادی دارد. به همین دلیل است که روز به روز تعداد کسانی که ترجیح می‌دهند از راه دور کار خود را انجام دهند در حال افزایش است.