دکتر امیران

همایش بین المللی زعفران دیروز، امروز،فردا

/post-6

همایش بین المللی زعفران دیروز، امروز،فردا با همکاری دانشگاه گلرنگ و شرکت نوین زعفران


دوره های تربیت اینفلوئنسر دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه صنعتی گلرنگ

/post-5

با گستردگی روزافزون شبکه های مجازی، شاهد ظهور پدیده ای به نام اینفلوئنسرها هستیم. اما اینفلوئنسرها چه کسانی هستند و چه کاری انجام می دهند؟