دیجیتال مارکتینگ ایران

اولین دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه گلرنگ (بخش اول)

/post-54

دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ زیرنظر دانشگاه گلرنگ  با هدف شناسایی پتانسیل های موجود در بازار دیجیتال مارکتینگ ایران  برگزارشده