رادیو دانشگاه

همایش بین المللی زعفران دیروز، امروز،فردا

/post-6

همایش بین المللی زعفران دیروز، امروز،فردا با همکاری دانشگاه گلرنگ و شرکت نوین زعفران


جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی

/post-3

به جرات می توان گفت کارآفرینی ، جمع ویژگی های متضادی است که لازم است   درقالب ترکیبی ژنتیک وچند وجهی دریک فرد جمع شده وتبدیل به پدیده ای شود  که  ما از وی به عنوان کارآفرین ملی وشاخص ، یاد می کنیم .