رهبری

مدیران بزرگ به دنیا نمی آیند ، ساخته میشوند .

/post-177

اگر می‌خواهید رهبر باشید یا رهبر بهتری باشید، به یاد داشته باشید که این امر فقط به خودتان بستگی دارد. این قدرت در دستان شماست یا مهم‌تر از آن، در ذهنتان است.