رهبر فروش آینده

مهمترین ویژگیهای یک رهبر فروش

/post-42

اگر شما خود را یک رهبر فروش آینده می‌دانید، و البته می‌خواهید قلب مشتریان خود را با مثل یک رهبر ارکستر نشانه بگیرید،باید راهی برای برقرار کردن ارتباطی مؤثر با اعضای تیم فروش خود و انگیزه بخشیدن به آن ها پیداکنید