سایت دانشگاه گلرنگ gig uast ac ir

سرمایه اولیه کسب وکار وراههای تامین آن

/post-57

اگر در آستانه راه اندازی یک کسب و کار جدید هستید احتمالا بزرگترین مشکل خود را تامین منابع مالی لازم برای اجرای ایده می دانید.این افراد اعتقاد دارند که تمایل به کارآفرینی دارند؛ اما سرمایه اولیه کافی برای اجرای ایده خود ندارند. گروهی دیگر نیز هستند که قدم‌هایی را برای اجرای ایده خود برداشته‌اند؛ اما در همان ابتدای راه با کمبود سرمایه مواجه شده‌اند و کسب‌وکار آنها با شکست مواجه شده ‌است.