سایه دیجیتال

ردپای دیجیتال چیست و چه اهمیتی دارد؟

/post-201

ردپای دیجیتال که گاهی به آن «سایه دیجیتال» یا «ردپای الکترونیکی» هم‌ می‌گویند، مجموعه اطلاعاتی است که هنگام استفاده از اینترنت، از خودتان به جا می‌گذارید.