شیمی آزمایشگاهی

با " کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی (شوینده ها ،آرایشی و بهداشتی) " بیشتر آشنا شویم .

/post-43

:دوره کاردانی شیمی شوینده ها , آرایشی و بهداشتی دوره ای است که بر اساس نیاز کشور تدوین شده است و هدف این دوره ,تربیت نیروی انسانی به منظور راهبری مطلوب و انجام کار در آزمایشگاه های شیمی صنایع شوینده ,آرایشی و بهداشتی در حین ساخت و برای محصول نهایی میباشد.