صنعت و دانشگاه

جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی

/post-3

به جرات می توان گفت کارآفرینی ، جمع ویژگی های متضادی است که لازم است   درقالب ترکیبی ژنتیک وچند وجهی دریک فرد جمع شده وتبدیل به پدیده ای شود  که  ما از وی به عنوان کارآفرین ملی وشاخص ، یاد می کنیم .