قبولی در دانشگاه گلرنگ

با رشته ی تحصیلی MBA بیشتر آشنا شوید

/post-14

رشته تحصیلی MBA در حدود ده سال است که در  دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود و اخیرا نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه  شده است. .