لری پیچ

جاده موفقیت از رویا تا واقعیت " لری پیج، مؤسس گوگل "

/post-180

لری پیج، کارآفرین نوآور آمریکایی، یکی از بنیان‌گذاران موتور جستجوی گوگل به همراه سرگی برین، مدیرعامل سابق هولدینگ آلفابت و یکی از قدرتمندترین مردان دنیای تکنولوژی است.