مهندسی اجتماعی

مهندسی اجتماعی؛ هک انسانها به جای سیستم ها

/post-154

فلسفه مهندسی اجتماعی از این قرار است: تو چیزی داری که من می‌خواهم و من می‌خواهم تو را به هر طریقی قانع کنم آن را به من بدهی یا کاری را که من می‌خواهم انجام دهی، حتی اگر به ضررت تمام شود.در مهندسی اجتماعی این ذهن افراد است که هک می‌شود، نه کامپیوتر