نابغه ها چگونه فکر میکنند

چطور مانند " استیفن هاوکینگ " فکر کنیم؟

/post-85

زمانی که هاوکینگ 21 سال داشت، دکترها بیماری نورونی او را شناسایی کردند و کلام آخر آنها به استیفن جوان این بود : “فقط چند سال وقت داری… از زندگیت لذت ببر.”