پادکست های رادیو دانشگاه گلرنگ

دوره آموزشی راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ

/post-22

برگزاری دوره آموزشی راهبری فروشگاه های زنجیره ای توسط دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ


جایزه ملی فروشنده برتر ایران

/post-21

برگزاری جایزه ملی فروشنده برتر ایران توسط دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ


اولین دوره جایزه دیجیتال مارکتینگ ایران

/post-20

اولین دوره جایزه دیجیتال مارکتینگ ایران