کارمندان ریسک پذیر

از کجا بفهمیم که زمان ریسک کردن در محیط کار فرارسیده است ؟

/post-94

بر اساس تحقیقات، ریسک پذیرها میزان کنجکاوی بالاتری نسبت به افراد ریسک ناپذیردارند. شرکت ها با ترکیبی از کارمندان ریسک پذیر و ریسک ناپذیر و همچنین با پشتیبانی مناسب از هر دو قشر، می توانند به رونق چشمگیر برسند.