کتابفروشی آنلاین

رازهای موفقیت " آمازون " بزرگترین کتابفروشی آنلاین دنیا

/post-162

آمازون درجایی موفق شد که هزاران نام تجاری دیگر، شکست خوردند. آمازون توانست یک نام تجاری پیشگام جهانی بسازد که محل استقرار آن، اینترنت است.