گلرنگ

با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ ریچارد برانسون (Richard Branson)

/post-103

با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ
ریچارد برانسون (Richard Branson) بنیانگذار Virgin Group


با رشته" کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار " بیشتر آشنا شویم .

/post-48

این رشته نیاز عصر کنونی کلیه مدیران سازمان ها در  رده های مختلف و مشاورین مدیریت به ویژه گروهی که بیشتر مسائل راهبردی  سازمان ها را مورد توجه قرار می دهند به شمار می رود.


دوره آموزشی راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ

/post-22

برگزاری دوره آموزشی راهبری فروشگاه های زنجیره ای توسط دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ